Διαχείριση Ζημιας

Είχατε ατύχημα και δεν γνωρίζετε πως να προχωρήσετε στην επισκευή;
Αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες με την ασφαλιστική εταιρεία αν δεν ευθύνεστε και όλες τις εργασίες αν δεν ευθύνεστε. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μας μπορεί να σας συμβουλέυσει και όπου μπορούμε θα αναλάβουμε όλες τις κοπιαστικές εργασίες για να έχετε το αυτοκίνητό σας γρήγορα σε λειτουργία.

Παροχές από την Pitstop- ΕΛΠΑ Πειραιά για την περιοχή της Αττικής

 • Όχημα αντικατάστασης
 • Εφόσον το όχημα σας χρειαστεί να παραμείνει πάνω από 3 ημέρες στην επισκευαστική μας μονάδα για επισκευή τότε δικαιούστε όχημα αντικατάστασης. – Η επισκευή ξεκινά μετά την αποδοχή της ευθύνης από την υπαίτια εταιρεία – Όχημα αντικαταστασής παραχωρείται μέχρι και για 12 ημέρες.
 • Απευθείας εξόφληση της ζημιάς
 • Εφόσον λάβουμε αποδοχή ευθύνης από την ασφαλιστική εταιρεία που είναι υπαίτια, τότε προχωρούμε μέσω της επισκευαστικής μονάδας μας σε απευθείας εξόφληση του κόστους όλης της ζημίας χωρίς καμία δική σας επιβάρυνση.
 • Παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας
 • Η συγκεκριμένη παροχή λειτουργεί μετά από τηλεφωνική συνεννόηση.
 • Τεχνικός έλεγχος 29 σημείων
 • Μετά την παραλαβή του οχήματος σας από την επισκευαστική μονάδα σας παραδίδετε έγγραφος οπτικός τεχνικός έλεγχος ο οποίος πραγματοποιείται εντελώς δωρεάν και χωρίς καμία δική σας επιπλέον υποχρέωση.
 • Γραπτή εγγύηση επισκευής
 • Για όλες τις επισκευές και ανταλλακτικά χορηγείτε εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους, εκτός από ανταλλακτικά μεταχειρισμένα ή εμπορίου εφόσον τα έχετε επιλέξει.
 • Δεύτερη εκτίμηση από πραγματογνώμονα μας
 • Εφόσον κριθεί αναγκαίο για την δική σας κατοχύρωση υπάρχει δυνατότητα δεύτερης πραγματογνωμοσύνης από δικούς μας συμβεβλημένους διπλωματούχους πραγματογνώμονες στην ήδη υπάρχουσα ζημία χωρίς χρέωση.
 • Δωρεάν μεταφορά οχήματος με δικούς μας γερανούς
  Η συγκεκριμένη παροχή λειτουργεί στην περίπτωση που ήδη έχετε χρησιμοποιήσει την μεταφορά του οχήματος σας μέσω της φροντίδας ατυχήματος της ασφαλιστικής σας εταιρείας για το συγκεκριμένο ατύχημα και το όχημα μεταφερθεί για επισκευή στην δική μας  επισκευαστική μονάδα και maximum 30 χιλ από αυτήν.
 • Καθαρισμός του οχήματος σας κατά την παράδοση του

 

Όχημα Αντικατάστασης

Η εταιρεία μας προκειμένου να ελαχιστοποιήσει την ταλαιπωρία σας κατά τη διαδικασία επισκευής του οχήματος διαθέτει ιδιόκτητο στόλο οχημάτων που θα αντικαταστήσουν το δικό σας για αυτό το χρονικό διάστημα.  Η υπηρεσία αυτή παρέχεται χωρία καμμία δική σας οικονομική επιβάρυνση για τη χρήση του αυτοκινήτου.

Προϋποθέσεις χορήγησης αυτοκινήτου αντικατάστασης

 • Η επισκευή του οχήματος να διαρκέσει περισσότερο από 48 ώρες
 • Ο οδηγός, ηλικίας πάνω από 23 ετών ο οποιος υποχρεούται να προσκομίσει εν ισχύ ελληνικό δίπλωμα οδήγησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την ημερομηνία του ατύχηματος
 • Το όχημα αντικατάστασης παραδίδεται με επαρκή ποσότητα καυσίμων. Ο πελάτης έχει τη μοναδική υποχρέωση να αναπληρώσει την ποσότητα καυσίμων στην οποία το έχει παραλάβει
 • Παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο έχει εκχωρηθεί η χρήση του εταιρικού οχήματος αντικατάστασης επιβαρύνουν αποκλειστικά τον οδηγό του οχήματος κατά το διάστημα αυτό.

Διαδικασία Διαχείρισης Ζημιάς

Βήμα 1ο:

Τηλεφωνείστε άμεσα στο 210-4115100 προκειμένου να ορίσετε το ραντεβού σας με την PitstopEurope – ΕΛΠΑ Πειραιά η οποία και θα φροντίσει να έρθει πραγματογνώμων από την ασφαλιστική εταιρεία για να ελέγξει το όχημα και να συμφωνηθεί το ύψος της αποκατάστασης των ζημιών (εργασία και ανταλλακτικά). Ενημερώνεστε από εκπρόσωπο της εταιρείας μας για την εξέλιξη της διαδικασίας αποζημίωσης και με τη δική σας έγκριση ξεκινά η διαδικασία επισκευής.

Βήμα 2ο:

Με την ολοκλήρωση της επισκευής, σας καλούν από το συνεργείο προκειμένου να ελέγξετε και να παραλάβετε το όχημα σας προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να παραλάβει το συνεργείο τα χρήματα από την ασφαλιστική εταιρεία αντί για εσάς.

Παρατηρήσεις

– Προϋπόθεση για απευθείας εξόφληση της ζημιάς από την ασφαλιστική είναι να έχουμε θετική απάντηση από την ασφαλιστική εταιρεία ή έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι είστε αναίτιος (π.χ. έντυπο τροχαίας).

Απαραίτητα δικαιολογητικά:    

α) Επικυρωμένη εξουσιοδότηση συνεργείου

β) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

γ) Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας

Συμμετοχή πελάτη:

α) Αν δεν ευθύνεστε: καμία συμμετοχή.

β) Αν κάνετε χρήση της κάλυψης ιδίων ζημιών (μικτής): το ποσό της απαλλαγής που αναγράφεται στο συμβόλαιό σας.

γ) Αν ευθύνεστε για το ατύχημα και δεν έχετε κάλυψη ιδίων ζημιών: μπορείτε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών της Pitstop – ΕΛΠΑ Πειραιά καταβάλλοντας το συνολικό ποσό για την αποκατάσταση της ζημιάς σας.

Έχετε ερωτήσεις;

καλέστε μας!